Rehabilitacja kardiologiczna

Nowa placówka CM SABAMED w Krasnem oferuje pacjentom wczesną rehabiblitację kardiologiczną, której głównym celem jest uzyskanie satysfakcjonującej wydolności fizycznej dzięki stosowaniu optymalnej intensywności treningu w warunkach maksymalnego bezpieczeństwa, poprawienie wydolności fizycznej, stanu psychicznego, powrót do codziennej aktywności, życia rodzinnego i pracy zawodowej oraz rehabilitację kardiologiczną dla chorych po przebytych zawałach, po operacjach kardiochirurgicznych i leczeniu interwencyjnym chorób serca i naczyń wieńcowych oraz chorzy z innymi chorobami układu krążenia.