Poradnia ortopedyczna dla dzieci

lek. Grzegorz Inglot
specjalista ortopedii i traumatologii
Wizyty prywatne

poniedziałek: 15:00 – 18:00
piątek: 9:00 – 11:00
(CM SABAMED – Krasne)
   
lek. Grzegorz Sokół
specjalista ortopedii i traumatologii
Wizyty prywatne
wtorek: 15:00 – 18:00
(CM SABAMED – Krasne)
   
lek. Rafał Piasek
specjalista ortopedii i traumatologii
Wizyty prywatne
środa: 15:00 – 18:00
(CM SABAMED – Krasne)
   
lek. Paweł Bilski
specjalista ortopedii i traumatologii
Wizyty prywatne
wtorek: 15:00 – 18:00
(CM SABAMED – Krasne)